top of page
OFO orkest project 5.jpg

Speel mee

Scroll helemaal naar beneden voor het inschrijfformulier

Wie kan er mee doen?

Het Open Fanfare Orkest is er voor enthousiaste musici die voldoen aan de volgende criteria:

  • op zaterdagochtend van 10.00 – 13.00 uur kunnen repeteren. De repetitie wordt zo goed als eens in de 2 weken gehouden in Zutphen of Arnhem. Zie omschrijving Lopende projecten voor exacte data. 
    Let op: project 9 heeft na de zomervakantie wekelijkse repetities.

  • spelen op minimaal C-niveau (diploma is niet vereist) en zelf een muziekinstrument hebben.

  • de te spelen werken thuis instuderen en zich goed voorbereiden.

  • bij voorkeur alle repetities van het aangemelde project aanwezig kunnen zijn en die zich afmelden bij de sectieleider wanneer dit door omstandigheden niet lukt.

Ben je muzikant en geïnteresseerd in het Open Fanfare Orkest, maar wil je je nog niet aanmelden voor een project? Blijf dan op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Werkwijze inschrijving

Inschrijving voor een project is mogelijk als je voldoet aan de bovengenoemde criteria. Na het insturen van je inschrijfformulier nemen we je inschrijving in behandeling en nadat we alle inschrijvingen beoordeeld hebben, nemen we zo snel mogelijk contact met je op. We hanteren hierbij de volgende procedure:

  • Na het verstrijken van de inschrijfdeadline, beoordeelt de beoordelingscommissie op basis van muzikale kwaliteit en inschrijvingsvolgorde de selectie voor deelname.

  • Op verzoek van de artistieke commissie kan een digitale auditie (filmpje of opname via een wetransfer-link) gewenst zijn. Met dit proefspel wordt je niveau vastgesteld en bepaald op welke plaats binnen het orkest je mogelijk het best tot je recht komt. Bij twijfelgevallen kan een proefperiode worden afgesproken en word je ondersteund door de sectieleider.

  • Wanneer op het moment van aanmelden geen open vacatures zijn, dan plaatsen we je in onderling overleg op de wachtlijst. Zodra een vacature ontstaat of als er voor een project een invaller nodig is dan nemen we contact op.

  • OFO kan deelname aan een project uitsluiten als aan één of meerdere bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan.

Voor meer informatie of vragen neem contact op via info@openfanfareorkest.nl

of bel Caroline Smeets: 06 - 51 444 554

Repetitielocatie

Adres

Muzehof Centrum voor de Kunsten

Coehoornsingel 1

7201 AA Zutphen

Uitwijkadressen

Olympus College

Olympus 11

6832 EL Arnhem

Plein 5

Graaf van Limburgstirumplein 5

6971 CE Brummen

Repetitietijden

Zaterdag

10:00 - 13:00 uur

Locaties project 8

Arnhem:

17-02

Locaties project 9

Zutphen:

Arnhem:

15-06, 07-09, 05-10

01-06, 14-09, 21-09, 28-09

Inschrijfformulier

Project 9 'De Evolutie'

Aantal repetities: 7 repetities gepland tussen 01-06 en 05-10-2024* (masterclass op 21 september en groepsrepetities op 28 september)
Datum concert: 12
-10-2024
Plaats concert
: Schouwburg Concertzaal Tilburg
Kosten: € 100,-
 

*wanneer je een repetitiedatum niet kunt, geef dit dan gelijk aan bij de inschrijving!

Dank voor het verzenden!

bottom of page